Bản tin Tường An
Dầu Tường An Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2014
2018-02-05

Ngày 26/04/2014, tại trung tâm Hội nghị White Palace TP.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An (mã CK: TAC) đã tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014. Đại hội đã thông qua các nội dung như:

  • Báo cáo về kết quả SXKD năm 2013 và thông qua kế hoạch năm 2014.
  • Báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, của HĐQT.
  • Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2013.

Năm 2013, Công ty CP Dầu Thực Vật Tường An vẫn nỗ lực giữ vững thị trường và quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tăng trưởng. Cụ thể, Tường An đã đạt được những chỉ tiêu như sau:

  • Mức sản lượng tiêu thụ thực tế 164.852 tấn dầu thực vật các loại, đạt 117,8% so với chỉ tiêu đề ra; tăng 23,6% so với năm 2012.
  • Lợi nhuận sau thuế năm 2013 tăng gần 31,72% so với kế hoạch ban đầu; tăng 3,16% so với năm 2012.

Kết quả đáng khích lệ đó là thành quả tích cực thu được bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Cán bộ - Công nhân viên Tường An để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất.

Trong năm 2013, Công ty CP Dầu thực vật Tường An còn được người tiêu dùng, các tổ chức có uy tín trong nước bình chọn, trao tặng nhiều danh hiệu, giải thưởng như:

  • Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2013 (Hội Doanh Nhân trẻ VN tổ chức).
  • Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2013 (báo SGTT tổ chức).
  • Top 100 – SP, DV tốt cho gia đình và trẻ em năm 2013 (Báo LĐ & XH  tổ chức).