Bản tin Tường An
Dầu Tường An Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
2018-02-05

Ngày 23/04/2015, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị White Palace, Công ty CP DTV Tường An tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tại đại hội, các cổ đông được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2014 như: kết quả SXKD, báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, của HĐQT…và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Công ty. Theo đó, các chỉ tiêu về sản lượng năm 2014 đạt 103,64%, lợi nhuận sau thuế đạt 126,5% so với kế hoạch đã đề ra.

Năm 2014, mặc dù kinh tế thế giới và trong nước có tín hiệu phục hồi tuy còn chậm, thu nhập dân cư chưa được cải thiện, sức mua thị trường yếu, tình hình cạnh tranh giữa các nhãn hiệu dầu ăn rất gay gắt, người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang dầu ăn giá rẻ gây khó khăn cho công tác tiêu thụ… nhưng Tường An đã rất nỗ lực để không mất thị trường và đảm bảo tăng trưởng các chỉ tiêu cơ bản.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tường An tiếp tục là một trong những công ty hàng đầu trong ngành dầu thực vật tại Việt Nam. Ngay từ đầu năm 2014, Công ty tiếp tục chiến lược phát triển thị trường bằng cách củng cố hệ thống phân phối hiện có và phát triển thêm hệ thống phân phối khác, xây dựng đội ngũ bán hàng và tiếp thị thích nghi tốt với thị trường, triển khai hệ thống bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng theo chương trình hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Giải thưởng và thành tích Tường An đạt được trong năm 2014:

  • Bộ Công thương khen tặng cờ thi đua xuất sắc.
  • Danh hiệu “Hàng Việt Nam Chất lượng cao”do người tiêu dùng bình chọn.
  • Danh hiệu “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”.
  • Dầu ViO Extra đạt danh hiệu “Top 100 – SP, DV tốt nhất cho gia đình và trẻ em”.
  • Dầu Season đạt danh hiệu “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng”.