Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Nghề nghiệp Quan hệ với nhà đầu tư Chuyên mục Liên hệ
Công bố thông tin về các khoản vay quý 4 năm 2017
Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố thông tin về các khoản vay quý 4 năm 2017.
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
Công ty CP Dầu TV Tường An (TAC) công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 (số liệu chưa kiểm toán).
Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng
Công ty CP Dầu thực vật Tường An CBTT tái bổ nhiệm Kế toán trưởng có thời hạn 3 năm.
Tái bổ nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành
Tái bổ nhiệm Ông Hà Bình Sơn giữ chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành có thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/01/2018.
THÔNG TIN KHÁC
Thông báo chấm dứt hoạt động VPĐD tại Hồ Chí Minh
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 10
Công bố thông tin về các khoản vay quý 3 năm 2017
Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Miền Bắc tại Hưng Yên
Công bố thông tin phát số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Tìm kiếm chi tiết
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công bố thông tin về các khoản vay quý 4 năm 2017
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng
Tái bổ nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành
Trang chủ Hỏi đáp Album ảnh Video Clip Nghề nghiệp Liên hệ Sitemap
©2008 - Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An
Developed by: T&H Co., Ltd.