Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Nghề nghiệp Quan hệ với nhà đầu tư Chuyên mục Liên hệ
Điều lệ công ty
Báo cáo thường niên
Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát
Thông tin Tài chính
Thông tin Cổ phiếu
Tìm kiếm chi tiết
Đăng ký nhận bản tin
c85b
Dành cho khách hàng
Tên
Mật khẩu
Đăng kýQuên mật khẩu
Quan hệ với nhà đầu tư >> Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát
Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng
Công ty CP Dầu thực vật Tường An CBTT tái bổ nhiệm Kế toán trưởng có thời hạn 3 năm.
Tái bổ nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành
Tái bổ nhiệm Ông Hà Bình Sơn giữ chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành có thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/01/2018.
Nghị quyết và Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (Mã: TAC) công bố Nghị quyết và Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017.
TAC - Chốt ngày lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2016
Chốt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2016.
TAC - Công bố Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 - 2022
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (Mã: TAC) công bố thông tin Ông Nguyễn Đức Thuyết giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.
TAC - Công bố Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (Mã: TAC) công bố Nghị quyết bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 08/06/2017.
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
TAC - Công bố Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 8 giờ 00, ngày 07/06/2017.
Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
1 2 3 4 5 6 7 
HÌNH ẢNH CÔNG TY
Trụ sở Công ty
Nhà máy dầu phú Mỹ
Dây chuyền chiết dầu
Thiết bị tinh luyện
Trang chủ Hỏi đáp Album ảnh Video Clip Nghề nghiệp Liên hệ Sitemap
©2008 - Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An
Developed by: T&H Co., Ltd.